Zeg hallo tegen mijn dubbel gehandicapt kind

Ik zag de zin Sommige mensen beweren wel eens dat een kind met een handicap je leven verrijkt, ik vind dit onzin. op een druilerige donderdagavond via mijn Facebookfeed voorbijkomen.

Ik werd kwaad. Woest zelfs. Ik begrijp de emotie van deze moeder maar ik vergeef het haar niet dat ze haar kind met een handicap een totaal verkeerd signaal meegeeft

Nu bijna 40 jaar geleden kregen mijn ouders mij, een kind met een motorische handicap. En ze hebben mij nooit of te nimmer opgevoed met de angst of de frustratie dat ik iets niet zou kunnen. In tegendeel, ze hebben mij in alle aspecten van het leven vrij gelaten om, ondanks mijn handicap, mijn limiet te zoeken en zo te ontdekken wat ik kon en niet kon.

Je kan als persoon met een handicap opgroeien in een knalharde discriminerende maatschappij maar het is door de opvoeding die je ouders je geven dat je de nodige steun in de rug en de maturiteit moet krijgen om je weg daarin te vinden.

Ik dank mijn ouders hier nog elke dag voor.

© 2016 – Kristin Lenaers

Cruisecontrole

acaropinieZe zitten bijna dagelijks in het nieuws: de zelfrijdende auto’s. Het is een volgende stap naar een hoogtechnologische maatschappij en iedereen is er blij om. Niet in het minst personen met een fysieke of visuele handicap.

Zelfstandigheid of zoveel mogelijk dingen zelfstandig blijven doen is vandaag een van de grootste betrachtingen van personen met een handicap. Dankzij een realistischer zorgbeleid en een beter aanbod aan innovatieve hulpmiddelen kan dit gerealiseerd worden. Al blijft er qua toegankelijk (openbaar) vervoer nog wel wat werk aan de winkel.

Dankzij Tesla, Google, Uber en automerken als Audi en BMW die uitpakken met zelfrijdende auto’s zullen in de toekomst auto-ongelukken verminderen dankzij accuratere bestuurssystemen, zullen onze files verkorten en zal de omvang van de huidige autowegen verkleinen. Maar dromen ook tal van personen met een handicap – dankzij voorbeelden uit de autoracewereld zoals Nicolas Hamilton en Albert Llovera – van de vrijheid om met een eigen zelfrijdende auto naar de dokter, sportschool, restaurant of werkplek te rijden.

Het is dan ook publiek geheim dat het aanbod van rijscholen waar een normale – geen zelfrijdende! – examenauto beschikbaar is voor aspirant-automobilisten met een handicap betreurenswaardig laag is. Al te vaak krijgen cursisten met een handicap te horen dat ze met een eigen aangepaste wagen de praktische proef mogen komen afleggen. Kosten maken vooraleer je aan een verkeersopleiding kan deelnemen of een rijbewijs in handen hebt, mooie service toch!

Kunnen zelfrijdende auto’s deze belachelijke gang van zaken en zoveelste ergernis voor personen met een handicap dan geen halt toe roepen?

Vooral Google is voortrekker in de fabricage voor en het gebruik van zelfrijdende auto’s van personen met een handicap. Al in 2012 toonde het bedrijf met een schitterend filmpje aan dat een blinde kan zien dat zelfrijdende auto’s dé oplossing zijn voor personen met een handicap om hun zelfstandigheid te vergroten, bekijk het via YouTube. Elon Musk van Tesla is dan weer wat terughoudender als het over het gebruik van personen met een handicap van zelfrijdende auto’s gaat en dekt zijn bedrijf tijdens interviews constant in, bekijk het in dit interview.

Maar hoe denkt onze overheid dan over automobilisten met een handicap en zelfrijdende auto’s?

Er is het Verdrag van Wenen waarin te lezen staat dat ‘elk rijdend voertuig of elke rijdende samenstelling van voertuigen een bestuurder dient te hebben en dat deze bestuurder bovendien te allen tijde in staat moet zijn om zijn voertuig in zijn macht te hebben’

En in onze Belgische wegcode staat dan weer te lezen dat ‘de bestuurder over een rijbewijs moet beschikken, lichamelijk geschikt om te rijden moet zijn, steeds in staat moet zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig goed in de hand te hebben’

Het lijkt me duidelijk dat anno 2015 een wetswijziging of een wettelijk kader voor automobilisten met een handicap in zelfrijdende auto’s zich opdringt. Als er een middel, zelfrijdende auto’s, bestaat om de vrijheid en zelfstandigheid van individuen met een handicap te vergroten waarom implementeren we dat dan niet in plaats van onnodig tijd te verliezen aan een verkeersopleiding die niet toegankelijk is en een verkeerswet die hopeloos achterhaald is…

© 2015 – Kristin Lenaers